Designing digital publications in HTML5

fredag 7. desember 2012

Laker is built for used in the “Baker ebook framework“. It basically reads a bunch of HTML files, displays them one after another and wraps them in an iOS-App. Designing pages and adding interactivity is all done in HTML5. That makes it more accessible and cheap to develop, because you do not need any proprietary software.

Laker includes a set of HTML files and styles which are built with the “Less Framework“. It makes designing with multiple columns easy and the automatic resizing to the screen size possible. Preconfigured styles are sorted into “modules”, which a are HTML and Javascript code snippets for achieving a specific content or interactivity.

Laker compendium

ebook with audio and visual media with Blurb

torsdag 4. oktober 2012

Add a whole new dimension to your work with a beautiful, easy-to-make ebook from Blurb – even if you’re a novice, learning how to make an ebook with Blurb is simple. Our online editing tools help you turn the power of print into a graphically rich ebook for the iPad that displays your layout and designs exactly how you want them.

Blurb's ebooks offer instant benefits:
 • Rich media: The option to add audio and visual media to ebooks, taking storytelling to a whole new level
 • Quality: Fixed-format layouts keep your text and images together – perfect for cookbooks, graphic novels, children's books, and more
 • Reach: Opening your work up to a completely new audience, selling your ebooks in Blurb's online bookshop and the Apple® iBookstore
 • Accessibility: The ease of having ebook versions of your print books for meetings, presentations, and sharing your books on the go with friends and family
 • Speed: Start enjoying your ebook as soon as you click Publish – no waiting for shipping and delivery
Blurb UK

Robotbøker

onsdag 3. oktober 2012

Robotbøkene registreres i store bokkataloger, som nettbokhandlere abbonnerer på. Slik spres de i nettbutikker verden rundt. Bokhandler som nordiske Adlibris, amerikanske Barnes & Noble, og britiske Waterstones har mengder med bøker fra såkalte robotforlag, som USA-baserte Books LLC og tyske Alphascript .

I Sverige har man allerede tatt tak i problemet. Her har det blitt satt i gang tiltak for å bli kvitt disse bøkene fra nettbokhandlenes bokbaser. En av dem er nettbokhandelen Adlibris.

– Vi har fått mange negative reaksjoner på disse bøkene. Kundene blir misfornøyde når de får boken fordi den ikke har det innholdet som man forventer seg, sier Magnus Svensson Bragsjö i nettbokhandelen Bokus.com til DN.se.

Robotbøkene finnes som datafiler til de fleste nettbrett, men også i papirutgave.I Norge er robotbøker foreløpig ikke spesielt utbredt. Det har å gjøre med at vi fortsatt er ganske ferske i forhold til ebøker, mener bibliotekar Thomas Brevik.

– Kanalene for ebøker er jo ikke helt på plass ennå her i landet, i motsetning til Sverige som har måttet ta grep om problemet allerede.

Kilde: NRK Nyheter

Litteratur i digitale omgivelser. En forstudie

tirsdag 18. september 2012


Gjennom 2000-tallet har musikkområdet endret seg kraftig mens litteraturen til  sammenligning har framstått som uberørt av nye digitale omgivelser. De siste årene har det  imidlertid skjedd flere ting skjedd som varsler større endringer. I april i år ble Bokskya.no  lansert som norsk bokbransjes store satsning på e-bøker. Bibliotekene er i gang med  digitaliseringsprosjekter og testing av nye utlånsmodeller. Internasjonale aktører har stadig  større tilbud av e-bøker – det gjelder både private selskap som Amazon og Google og  offentlig finansierte samarbeidsprosjekter som Europeana. Ikke minst har håndholdte medier som kan benyttes til lesing av litteratur hatt en formidabel utberedelse. Nye digitale  leseplattformer legger igjen grunnlaget for nye uttrykksformer, noe som blant annet undervisningslitteratur og grafiske sjangre er i ferd med å utforske.

Dette er noen eksempler på hvordan litteraturområdet også er i ferd med å endre seg i digitale omgivelser. Utviklingen utfordrer etablerte praksiser og reiser spørsmål som disse: Hvilke  prosesser går litteratur gjennom i sin tilvirkning, hva er litteraturens innhold og uttrykk, og  hvordan sirkulerer og verdsettes litteratur? Disse spørsmålene har stor interesse for  Kulturrådet som har et ansvar overfor både produksjon og formidling av litteratur i Norge.

Gjennom sine innkjøpsordninger har Kulturrådet en viktig rolle overfor forlagene og bibliotekene. For å ivareta ansvaret best mulig er det behov for kunnskap om utviklingen på  litteraturområdet, særlig hvordan den fortoner seg for bokbransjen. Utviklingen er mangfoldig  og det er hensiktsmessig å begynne med et pilotprosjekt som går bredt ut med mål om (a)  samle og vurdere eksisterende kunnskap, (b) gi en oversikt over utviklingen innen digital  produksjon og formidling av litteratur i Norge, (c) formulere aktuelle problemstillinger som  grunnlag for et større forskningsarbeid.

Tittelen ”Litteratur i digitale omgivelser” hinter om prosjektets brede tilnærming til sitt tema. Måten etablerte kulturformer endrer seg i den digitale alderen er uensartet og uforutsigbart, og det er i seg selv et poeng å gå utforskende til verks. Det innebærer at prosjektet ikke bare tar stilling til utviklingen av e-bøker, men også til nye former for litterær produksjon, distribusjonog resepsjon i bred forstand. Den utforskende ambisjonen reflekteres i den metodiske fremgangsmåten, som dels vil bestå av gjennomgang av eksisterende kunnskap nasjonalt og internasjonalt, samt intervjuer med ulike aktører på litteraturområdet i Norge.

Prosjektmandat (PDF)

Popcorn maker og andre HTML5-verktøy

onsdag 12. september 2012

I jakten på verktøy som kan brukes for å lage "medierike" presentasjoner ser jeg etter løsninger som er basert på åpne standarder og åpen kildekode. I bakhodet har jeg Epub 3, og de mulighetene som kan bygges inn i "bøker" basert på denne standarden.

Med Epub 3 tar ebøkene opp i seg så alle funksjoner som kan utnyttes av moderne nettlesere. For å bruke et gammel, og kanskje litt for velbrukt begrep: her ser vi en kommende konvergens mellom web og ebøker. Selv om kommersielle aktører trekker dette i en litt annen retning er det lov å håpen på en fremtid for ebøker basert på moderne webstandarder.

Dette byr på mange spennende muligheter, ikke minst fordi det etter hvert finnes mange svært oppegående  løsninger for å generere maler. Disse kan i dag brukes for å lage rimelig avanserte nettsider. Et eksempel er initializr.com, som lar noviser lage temmelig avanserte nettsider med responsivt design.

Nå ligger det ikke et publiseringssystem i bunn, så det er fremdeles en jobb å gjøre, men ellers er det "bare" å bytte fonter, farger, bakgrunnsbilder mm og på den måten gi designet et eget uttrykk. Designet tilpasser seg til ulike skjermbredder, fra fullskjerm til venstre via en mellomvariant, til mobilvarianten til høyre:Elegant!

Nå var egentlig dette litt på siden, for i jakten på en velegnet løsning følger jeg to veier, som foreløpig ikke helt møtes: Verktøy som organiserer innholdselementene spatialt og verktøy som gir en temporal organisering.

I førstnevnte kategori finner vi Impress, et HTML-javascript rammeverk som gir Prezi-lignende presentasjoner. Her er det mulig å arbeide med flaten som det organiserende, ikke ulikt Memoz, som vi lagde for noen år siden. Skulle svært gjerne fått finansiert en "remake" der vi kunne utnytte dagens muligheter.

I den andre kategorien finner vi verktøy som bruker tid som organiserende element. Skjønt, det vil si, de bruker medier med en intern organisering i tid (lyd og video) som styrende for presentasjonen. Her er Mozillas Popcorn Maker et svært interessant alternativ. Jeg har laget en liten test som, gitt min mangel på planlegging, virker svært lovende. Her finnes det også et forfatterverktøy som fungerer svært bra. Her er et skjermopptak styrende for presentasjon av bilder og tekst.

Nye elementer plasseres på en tidslinje, og kan flyttes på selve publiseringsflaten. Med ett
spretter bilder, tekster mm opp på definerte tidspunkt - alt styrt av videoens fremdrift.
Det som mangler er et tilsvarende visuelt verktøy for å lage selve templatene (malene). I testen ovenfor har jeg benyttet en eksisterende mal, noe som forklarer den meningsløse overskriften og noen merkverdigheter litt ute i videoen.

Alle disse verktøyene baserer seg på HTML5, og så vidt jeg kan skjønne vil de bli støttet i Epub 3. Dermed  kan en trygt konkludere med at ebøkenes fremtid ser spennende ut, ikke minst fordi det ikke skal all verdens ferdigheter til for å beherske verktøyene. Det største hinderet er trolig å finne blant ebokleserne (ikke menneskene, men programmene).

impress.js | presentation tool

tirsdag 11. september 2012

Impress is a presentation tool inspired by the idea behind prezi.com and based on the power of CSS3 transforms and transitions in modern browsers.

Builder 4 impress - not fullt functional, but an editor for Impress

Aloha Editor - HTML5 WYSIWYG Editor
The world's most advanced browser HTML5 based WYSIWYG editor lets you experience a whole new way of editing. It's faster than existing technologies and offers unprecedented WYSIWYG functionalities.

Setting a Google Map as the Background of your Web Site

The other day I was Googling ways to “set a Google map as the background of your site” with little luck at all on finding a good solution. So I decided to create one using CSS properties and utilizing the z-index/absolute positioning of elements.

To get an idea of what I did, visit: http://wadehammes.com/dewey-beach/

Wade Hammes

Innovating Pedagogy

torsdag 6. september 2012

New pedagogy for e-books:

As e-book technologies evolve, they will offer new ways of interacting with massively shared, adaptive and dynamic books. Teachers will be able to write alternative versions of text, embed graphs and simulations showing live data, add summarization, and use tools such as timers and calculators to support structured learning and formative assessment. Students will be able to share annotations or contact other people reading the same page of a book. New forms of learning with e-books could include crowd authoring (where textbooks are produced by students, for students), embedded tutoring (where readers offer to explain or discuss a difficult passage), or co-reading (where readers are automatically put in contact with others currently reading the same page).

Open University Innovations Report #1

sigil - A WYSIWYG ebook edito

Sigil is a multi-platform EPUB ebook editor with the following features
 • Online Sigil User's Guide, FAQ, and Wiki documentation
 • Free and open source software under GPLv3
 • Multi-platform: runs on Windows, Linux and Mac
 • Full UTF-8 support
 • Full EPUB 2 spec support
 • Multiple Views: Book View, Code View and Split View
 • WYSIWYG editing in Book View, supporting all XHTML documents under the OPS specification
 • Complete control over directly editing EPUB syntax in Code View
 • Table of Contents generator with multi-level heading support
 • Metadata editor with full support for all possible metadata entries (more than 200) with full descriptions for each
 • User interface translated into 15 languages
 • Spell checking with default and user configurable dictionaries
 • Full Regular Expression (PCRE) support for Find & Replace
 • SVG support and basic XPGT support
 • Supports import of EPUB and HTML files, images, style sheets, and fonts
 • Documents can be validated for EPUB compliance with the integrated FlightCrew EPUB validator
 • Embedded HTML Tidy: all imported files have their formatting corrected, and your editing can be optionally cleaned
 • Native C++ application
sigil

Create rich-layout publications in EPUB 3

EPUB 3.0, which is the latest revision of the industry-standard XML e-book format, jumps into modern web technology by embracing HTML5 and CSS3. It retains its focus on XML-driven toolkits by requiring XHTML serialization and adding supplementary XML vocabularies, such as MathML and SVG. EPUB 3 offers a variety of options for developing advanced, digital-native publications. In this article, learn to create rich-layout pages using some new features in EPUB 3.

Create rich-layout publications in EPUB 3 with HTML5, CSS3, and MathML

Ta en titt på ePub

fredag 31. august 2012

For mange er digitale dokumenter ensbetydende med pdf, «portable document format». Dette er konseptuelt feil: Pdf er et format for å distribuere trykksaker digitalt. Det gjør lesbarheten avhengig av skjermstørrelsen. På små skjermer er pdf-dokumenter ofte i praksis uleselige.

Alternativet er ePub, en fri og åpen standard for elektroniske bøker. Standarden gir alle muligheter knyttet til lange dokumenter: Ulike typer overskrifter, innholdsfortegnelse, stikkordregister, fotnoter og så videre. Samtidig ligger det i standarden at visningen tilpasses skjermen på apparatet som dokumentet leses på. Noen parametere i visningen, som fontstørrelse, kniping og linjeavstand, kan også justeres av leseren.

Kilde: Digi.no

eBook DRM removal


eBook DRM removal

HTML5 Boilerplate project in 15 seconds!

onsdag 29. august 2012

Initializr is here to kick-start the development of your new projects. It generates templates based on HTML5 Boilerplate by allowing you to choose which parts you want or don't want from it. A responsive templatehas also been added to start from a basic design instead of a blank page.

Initializr

Nå passer tv.nrk.no bedre til mobil og nettbrett!

For å få til responsiv uttegning, benytter vi oss av flere teknikker og biblioteker. For å kunne tilby ekstra funksjonalitet til dingser som støtter det, bruker vi såkalt progressive enhancement.

Et eksempel på dette er javascriptbiblioteket Modernizr som vi bruker til å finne ut om enheten din har støtte for feks touch. Touch-støtte på dingsen din gjør at vi kan tilby bla-funksjonalitet i karusellen på forsiden vår.

Vi bruker også Modernizr til å finne ut om det er funksjonalitet nettleseren ikke har støtte for. I de tilfellene laster vi et ekstra bibliotek, en såkalt polyfill, som legger til funksjonaliteten som nettleseren ikke gir oss som standard. Feks har ikke Internet Explorer støtte for media queries. Som erstatning for denne mangelen, bruker vi da en polyfill som heter respond.js.

Media Queries er en del av CSS3-spesifikasjonen som tillater nettleseren å bruke ulike CSS-regler for ulike skjermbredder. Slik kan visningen av inneholdet bli tilpasset en spesifikk skjermbredde uten at man trenger å tilby ulikt sideinnhold til ulike dingser. En media query inneholder i sin enkleste form et kriterie som må være oppfylt for at reglene som media querien inneholder skal kunne brukes av nettleseren. Under er et eksempel på hvordan vi bruker media query til å vise/skjule delelenkene våre.

Kilde: NRKbeta

Digital litteratur er mindre markeds- og bransjestyrt

tirsdag 28. august 2012

På bloggen Digital litteratur skriver Hans Kristian Rustad om den amerikanske professoren og forfatteren Curtis White, som anklager den amerikanske bokbransjen for å være dominert av markedstenkning og styrt av litteraturkonsulenters smak. 

I et essay "The Latest Word" er White særlig skeptisk til nettets påvirkning på skjønnlitteraturens betingelser. Rustad deler hans skepsis til Amazons økende makt både på og utenfor digitale medier, men mener i motsetning til White at vi på nettet har litterære krefter og grupper som arbeider for det samme som White: en mindre markeds- og bransjestyrt skjønnlitteratur. 

Verdenshistorie

lørdag 28. juli 2012

Lærebok i verdenshistorie for middelskolen av Sigurd Høst

Verdenshistorien i fortellinger for skole og hjem O.I.K. Lødøen

Verdenshistorien fortalt for barn ved Nordahl Rolfsen

Flesker til med 220 ipads til nye studenter

fredag 20. juli 2012

I prosjektet Tablets for schools utstyres nå samtlige elever i England med tilgang til nettbrett både hjemme og på skolen, i Tyrkia gis elevene ved 52 av landets videregående skoler pc-er og nettbrett. Også USA, Malaysia og Sør-Korea ligger langt fremme.

Til høsten skal 220 nye Ipad-er skal deles ut til de nye sykepleiestudentene ved Lovisenberg diakonale høyskole, mot at semesteravgiften blir hevet fra 800 kroner til 2900. Målet er at alle 800 studentene skal ha eget nettbrett innen kort tid, som den første utdanningsinstitusjonen i landet. Høyskolen har brukt 1,5 millioner (før moms) på Ipad-utrustningen til studentene så langt, og to millioner kroner på å utstyre alle de 90 ansatte med smarttelefoner, nettbrett og nye datamaskiner.

Nettbrett er på full fart inn i skoleverket, blant annet i USA. Etterhvert vil dette komme inn i sykehusene, og vi må forberede studentene på arbeidslivet. Dette gir bedre tilgjengelighet på faglig informasjon og læreverktøy, timeplaner og romplaner. I tillegg sparer vi miljøet, sier prosjektleder Hallgeir Lien ved høyskolen.

Kilde: DN.no

Diesel eBooks Takes on Role of Freedom Fighter

lørdag 26. mai 2012

Diesel eBooks has just rolled out a suite of new mobile products designed to deliver more choice and freedom, and to counteract what it sees as a totalitarian eBook environment which tethers customers to specific devices and eBook Stores.

In addition to the new Diesel Reader software for iPad/iPhone and Android, the launch includes a universal mobile app called the “eFreedom” app.

“Our customers have increasingly shared their frustration with eBook devices being isolated to a specific store,” said L. Scott Redford, Founder and CEO of Diesel eBooks. “In response, we’ve built the eFreedom app which can be reached from anything with an internet browser. It’s essentially an optimized eBook Store for mobile devices built using HTML5 technology - it never needs downloading or updating.” HTML5 is a blanket term used to describe all of the internet technologies used to engineer websites, including CSS and javascript just to name a few.

PRweb via Nettbrett & ebøker

Ebokens materialitet

onsdag 11. april 2012


Tanker om det som kanskje kan bli en artikkel, om det vi, litt upresist, kan kalle "ebokas materialitet" i det eboka beveger seg fra å være papirbokas "tvilling" i retning av å bli langt mer medierik.

Når en tekst lagres og leses i et digitalt me­dium blir begrepet "bok" gjenstand for problematisering. Momsdiskusjonen i Norge illustrerer dette til fulle. Den bunner jo ikke først og fremst i at myndighetene ikke vil gi momsfritak til litteratur, men  er knyttet til at det blir svært vanskelig å avgrense nettopp hva en bok er for noe. E­boken er ikke fysisk avgrenset på samme måte som sin trykte forgjenger.

Videre får den medierike eboken noe til felles med film, hørespill, simuleringer og spill. Referansen til den fysiske papirboken med skrevet tekst som primær informasjonsbærer kan fort bli en anakronisme.

Mye forandres med eboken, men når det gjelder selve bokens innhold (de "data" den formidler i form av tekst og bilder) er jeg sikker på at eboken for de aller fleste formål er et gode. Jeg har allerede kommet dit at jeg helst ikke leser en tekst som jeg ikke kan annotere digitalt. 

Absolutt ikke noe å utsette på de visuelle kvalitetene,
sammenlignet med å lese dette som en sort-hvitt utskrift.
Men på Kindle DX er presentasjonen "død" - jeg har ingen
mulighet til å gjør annet enn å bla i og se på teksten.
Senest i går satt jeg med ebokens analogi til papir i hendene, en PDF lest på en Kindle DX. DXen gjengir PDFer på en svært god måte, men det er ikke mulig å merke deler av teksten, annotere, bruke ordboken mm - alt funksjoner som finnes på f eks Kindle 3. 

Disse manglende funksjonene, kombinert med at papirets egenskaper (f eks muligheten til å notere i margen) er borte skaper for min del en alt for stor avstand til teksten. Selv en tekst med svært interessant innhold blir nærmest ødelagt av de manglende muligheten til å skape forbindelser mellom innholdet og det jeg måtte ønske å koble det til. Her er tekstflyten på Kindle 3 i en annen verden. Skjønt, i rettferdighetens navn må det sies at Amazon har en rimelig velfungerende konverteringstjeneste, som gjør om PDFer til Kindles eget tekstformat - da blir med ett annotering mm mulig.

Men her er poenget knyttet til materialitet, dvs koblingen mellom verket (det tekstlige inn holdet) og eksemplaret (PDFen på DXen). Rent fysisk, i alle fall visuelt, har teksten, gjengitt med elektronisk blekk, mye til felles med papirversjonen.

Hva er så ebokas øvrige materielle egenskaper?

Vi må i alle fall kikke på dette langs tre akser:
 1. Verkets materialitet
  Handler om sider ved verkets innhold som fordrer at det formidles gjennom bestemte medietyper (modaliteter, om du ønsker å bruke det begrepet).
   
 2. Eksemplarets materialitet
  Handler om den konkrete medieringen i dkrevet tekst, lyd og (levende bilder). Samt, ikke minst, forhold knyttet til interaktivitet og navigasjon.
   
 3. Leseenhetens materialitet
  Forskjellen på En Kindle DX og en Kindle 3 er allerede nevnt. Ingen av disse enhetene kan imidlertid vise levende bilder.

Det kan se ut som jeg har en liten hangup på nifeltstabeller :) men likefullt mener jeg det gir mening å analysere dette ut fra de tre nevnte forholdene og hvorvidt de påvirkes av produsent (tradisjonell avsender, f eks fotfatter og forlag), bruker og/eller brukerne (f eks den tradisjonelle leseren) som kollektiv (hvordan flere kan gripe inn i teksten og meningsskapingen).

Verk
Eksemplar
Enhet
Produsent
Bruker
Kollektiv

Ett eksempel: Brukeren griper inn i enhetens materialitet. Dette kan skje på en rekke måter, f eks ved at brukeren slår av GPS på et nettbrett.  Teksten egenskaper kan dermed ikke utnytte posisjon (se posisjonsdata og affordans), hvilket kan få en rekke svært konkrete konsekvenser for opplevelsen.

Det får holde så langt, så får jeg håpe jeg rekker å ta opp tråden.

Food for thought:

Publishers Hustle to Make E-Books More Immersive

tirsdag 10. april 2012

“The conversation a year ago was, ‘Oh my god you’re going to kill my book sales’ and ‘You can’t release e-books simultaneously’ and ‘Don’t do an app, no one will buy my book if the app is $2.99!’” said Lorena Jones, the publishing director behind Chronicle Books‘ digital initiatives, in an interview with Wired at the company’s San Francisco office.

Now book publishers know they must evolve: 21 percent of Americans say they’ve read an e-book, according to a Pew Internet study released last week, and the Association of American Publishers says 114 million e-books were sold in 2010(the most recent year for which numbers are available). Some 48.3 million iPads, Android tablets and e-readers were sold to U.S. consumers in 2011, and about half that many were sold the year before, according to NPD Group. With so many tablets flooding the market, demand for e-books is only going to grow.

Though the rewards promise to be great, the adaptation book publishers must make is far more complicated than that faced by the music and movie industries, which essentially needed to digitize their current products. Bookmakers must become multimedia companies — creating audio, video and interactive components for their immersive, built-for-tablets offerings.

Wired.com

The Rise of E-Reading

lørdag 7. april 2012

As the number of Americans that own tablet computers and e-book reading devices has increased, so has the percentage of adults who report that they have read an e-book in the past year.

Read the full report for detailed findings on these subjects:
Pew Research Center

No Straight Lines

onsdag 4. april 2012

No Straight Lines at Publification.com

Lærebøker på norsk kan forsvinne

tirsdag 27. mars 2012

Forskere får publiseringspoeng for å skrive artikler i tidsskrifter, mens norske pensumbøker ikke gir akademisk uttelling. I en ny rapport fra NIFU skriver forskerne at dette truer produksjonen av ny, norsk pensumlitteratur.

– Det har aldri vært kjempeenkelt å få forskere til å skrive lærebøker på norsk. Men nå må man nesten være en naiv idealist for å bruke tid på dette, sier forlagssjef i Universitetsforlaget, Svein Skarheim, til Aftenposten.

Han forteller at mye ny pensumlitteratur er reviderte utgaver av bøker fra 1980-tallet og oppfordrer statsråd Kristin Halvorsen i Kunnskapsdepartementet å innføre incentivordringer.

Statssekretær Kyrre Lekve svarer imidlertid at Kunnskapsdepartementet mange ganger har gått gjennom problemet med manglende uttelling for forskeres formidlingsoppgaver.

– Men uten at vi har funnet noen meningsfull og konsekvent måte å legge dette inn i våre belønningssystemer på. Vi har ikke planer om å innføre det nå. Formidlingsoppgavene er så vidt forskjellige, med ulike kanaler og ulike metoder, at det er vanskelig å finne et enhetlig system for belønning. Formidlingsoppgaven er uansett nedfelt i loven og er noe forskere skal drive med uavhengig av om det finnes belønningssystemer, sier Lekve til Aftenposten.

Via forskerforum.no

Om egenpublisering av ebøker

tirsdag 13. mars 2012

NRKbeta skriver om Rob Reids foredrag var kalt "Rhapsody to Year 0", der han definerer 1999 som musikkbransjens digitale år null da mp3-spilleren Rio kom, mens bokbransjens år null er 2007 da Kindle-leseren kom.

Reid forsøkte også å påvise likhetene og forskjellene i bransjene, og enda viktigere, hvordan de to bransjene har møtt utfordringene med digital distribusjon. Her er det viktig å påpeke forskjellene på den amerikanske bokbransjen og den norske. Den amerikanske består stort sett av seks store forlag, og bokhandlerkjedene er uavhengig av disse. I Norge eier de store forlagene også bokhandlerne, og dette har nok bidratt til den nesten motvillige holdningen til ebøker.

Amerikanske salgstall der musikksalg representerer alt salg, 
mens den røde delen på bøker representerer digitalt salg. 
I følge Reid kan egenpublisering utvikle seg til å bli en større trussel når etablerte forfattere begynner å gi ut bøkene selv. De kan da ta høyere pris enn uetablerte egenpublisister, men fortsatt mye lavere enn det forlagene må ha:

NB! Regnestykket er korrigert i forhold til den opprinnelige sliden. Mer også
at foreløpig er ikke 70%-opsjonen til Amazon mulig for salg mot det norske
markedet, 
her må vi nøye oss med 35%.


Anders Hofseth har skrevet en sak om norske ebøker for de som vil vite mer: Bokbransjen: Finn feilene, samt en sak om platebransjens vekst og fall.

Nå viser det seg riktignok at platebransjen generelt klarer seg godt, det samme gjør artistene. De som nærmest er utradert er imidlertid platebutikkene, noe som anskueliggjør "bokhandelproblemet" i bokbransjen. Dessuten kan en åpenbart diskutere om strømming av musikk er uheldig for smale musikksjangere. Løsningen synes i så tilfelle å støtte smal musikk, og ditto bøker, via målrettede støtteordninger, ikke via generelle tiltak (som momnsfritak for alle bøker mm).

Via Platebransjen mot bokbransjen – hvem er den digitale vinneren ? -NRKbeta

Samsung Smart School

søndag 11. mars 2012

Fra sin maskin kan læreren hente opp skjermbildet fra hvilken som helst av nettbrettene til den store skjermen som fungerer som klasseromstavle. Eleven trenger med andre ord ikke å komme opp til tavla for å demonstrere sine ferdigheter i matematikk, eller vise hvordan sterke verb skal bøyes.Stig Ove Langø i Samsung sier han har tro på Smart School, og at han gjerne vil gjennomføre et pilotprosjekt basert på Galaxy Note 10.1.

– Vi har allerede en pilot gående ved Nedre Bekkelaget skole i Oslo. Der brukes Galaxy Tab 10.1 som skole-PC for førsteklassingene. Men Smart School, som ble vist i Barcelona, er en videreutvikling av dette konseptet, sier Langø.

Nettbrettet Galaxy Note 10.1, kommer til Norge i mai. I tillegg trengs en spesiell programvare som foreløpig bare er tilgjengelig på engelsk. Det betyr at det kan ta litt tid før det hele er klart for den norske skolen.

Kilde: Mobilen.no

Rethink Books!

lørdag 10. mars 2012

Rethink Books is a technology company focused on helping readers buy, interact, and share more books. But there is more to it than that...

We believe everyone has a story...and everyone likes to read a great story. That is why we devote so much of our vision, time, and heart to working with publishers and authors and giving their books wings. Call us crazy, but we believe technology can help us engage with books in exciting new ways. Why can't you read your favorite novel with three of your best friends on different devices? Why can't an author engage with his/her readers in real time? Why can't companies, churches, schools, and organizations learn together? Maybe we can. And maybe we should demand it, since ultimately, it is better for all of us.

So come dream with us. We don't have all the answers about what a digital book can do or be, but we are actively innovating, creating, failing, sprinting, pausing, learning, collaborating, and celebrating each step along the way. I guess we're kind of writing our own story. We'd love for you to be part of it.

Welcome to Rethink Books!

Kindle Publishing Guidelines

torsdag 23. februar 2012

Kindle Publishing Guidelines (PDF). This detailed document provides all the information and specifications you need to create fixed layout books and take advantage of some of Kindle Format 8's more advanced formatting features.

Inkling's Habitat is a professional interactive ebook maker

onsdag 15. februar 2012


Online publishing startup Inkling has created a new tool that it says will expand its reach to professional, large-scale publishers. Habitat, as the software is named, will use XML and HTML5 that can be read on a variety of platforms, including an upcoming Inkling web reader like the one launched by Chegg. In theory, it's similar to Apple's iBooks Author, but Habitat is designed for large teams of collaborators with sharing and collaboration tools. It also includes revision lists, with the option to revert a set of changes or push a series of revisions automatically to users' copies.

Inkling says that although Habitat is just now being released publicly, it's been used internally by the company since 2009 and has already signed up digital publisher Aptara and consulting group Innodata to use Habitat.

Via The Verge

Digital Textbook Playbook

torsdag 2. februar 2012

The Digital Textbook Playbook is a guide to help K-12 educators and administrators begin building rich digital learning experiences for students in districts across the country. The playbook offers information about determining broadband infrastructure for schools and classrooms, leveraging home and community broadband to extend the digital learning environment, and understanding necessary device considerations. It also provides lessons learned from school districts that have engaged in successful transitions to digital learning.

Digital Textbook Playbook | FCC.gov

Apple vil gjøre skolebøkene elektroniske

fredag 20. januar 2012

«Ibooks 2» ble presentert under en pressekonferanse ved Guggenheim-museet i New York i ettermiddag.

Tjenesten er en oppdatering av «Ibooks», en gratis applikasjon til Ipad du kan kjøpe elektroniske bøker gjennom. Og nå skal Apple satse mer på faglitteratur.

– Det er ikke vanskelig å forstå at en fysisk lærebok ikke alltid er det ideelle læremiddelet. Det er tungvint, sa Apples markedsdirektør Phil Schiller under presentasjonen, ifølge Reuters.

Derfor setter Apple inn store krefter på å få skoleelever til å bruke deres nettbrett Ipad i stedet for fysiske papirbøker.

Kilde: NRK
 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.