Ebokens materialitet

onsdag 11. april 2012


Tanker om det som kanskje kan bli en artikkel, om det vi, litt upresist, kan kalle "ebokas materialitet" i det eboka beveger seg fra å være papirbokas "tvilling" i retning av å bli langt mer medierik.

Når en tekst lagres og leses i et digitalt me­dium blir begrepet "bok" gjenstand for problematisering. Momsdiskusjonen i Norge illustrerer dette til fulle. Den bunner jo ikke først og fremst i at myndighetene ikke vil gi momsfritak til litteratur, men  er knyttet til at det blir svært vanskelig å avgrense nettopp hva en bok er for noe. E­boken er ikke fysisk avgrenset på samme måte som sin trykte forgjenger.

Videre får den medierike eboken noe til felles med film, hørespill, simuleringer og spill. Referansen til den fysiske papirboken med skrevet tekst som primær informasjonsbærer kan fort bli en anakronisme.

Mye forandres med eboken, men når det gjelder selve bokens innhold (de "data" den formidler i form av tekst og bilder) er jeg sikker på at eboken for de aller fleste formål er et gode. Jeg har allerede kommet dit at jeg helst ikke leser en tekst som jeg ikke kan annotere digitalt. 

Absolutt ikke noe å utsette på de visuelle kvalitetene,
sammenlignet med å lese dette som en sort-hvitt utskrift.
Men på Kindle DX er presentasjonen "død" - jeg har ingen
mulighet til å gjør annet enn å bla i og se på teksten.
Senest i går satt jeg med ebokens analogi til papir i hendene, en PDF lest på en Kindle DX. DXen gjengir PDFer på en svært god måte, men det er ikke mulig å merke deler av teksten, annotere, bruke ordboken mm - alt funksjoner som finnes på f eks Kindle 3. 

Disse manglende funksjonene, kombinert med at papirets egenskaper (f eks muligheten til å notere i margen) er borte skaper for min del en alt for stor avstand til teksten. Selv en tekst med svært interessant innhold blir nærmest ødelagt av de manglende muligheten til å skape forbindelser mellom innholdet og det jeg måtte ønske å koble det til. Her er tekstflyten på Kindle 3 i en annen verden. Skjønt, i rettferdighetens navn må det sies at Amazon har en rimelig velfungerende konverteringstjeneste, som gjør om PDFer til Kindles eget tekstformat - da blir med ett annotering mm mulig.

Men her er poenget knyttet til materialitet, dvs koblingen mellom verket (det tekstlige inn holdet) og eksemplaret (PDFen på DXen). Rent fysisk, i alle fall visuelt, har teksten, gjengitt med elektronisk blekk, mye til felles med papirversjonen.

Hva er så ebokas øvrige materielle egenskaper?

Vi må i alle fall kikke på dette langs tre akser:
 1. Verkets materialitet
  Handler om sider ved verkets innhold som fordrer at det formidles gjennom bestemte medietyper (modaliteter, om du ønsker å bruke det begrepet).
   
 2. Eksemplarets materialitet
  Handler om den konkrete medieringen i dkrevet tekst, lyd og (levende bilder). Samt, ikke minst, forhold knyttet til interaktivitet og navigasjon.
   
 3. Leseenhetens materialitet
  Forskjellen på En Kindle DX og en Kindle 3 er allerede nevnt. Ingen av disse enhetene kan imidlertid vise levende bilder.

Det kan se ut som jeg har en liten hangup på nifeltstabeller :) men likefullt mener jeg det gir mening å analysere dette ut fra de tre nevnte forholdene og hvorvidt de påvirkes av produsent (tradisjonell avsender, f eks fotfatter og forlag), bruker og/eller brukerne (f eks den tradisjonelle leseren) som kollektiv (hvordan flere kan gripe inn i teksten og meningsskapingen).

Verk
Eksemplar
Enhet
Produsent
Bruker
Kollektiv

Ett eksempel: Brukeren griper inn i enhetens materialitet. Dette kan skje på en rekke måter, f eks ved at brukeren slår av GPS på et nettbrett.  Teksten egenskaper kan dermed ikke utnytte posisjon (se posisjonsdata og affordans), hvilket kan få en rekke svært konkrete konsekvenser for opplevelsen.

Det får holde så langt, så får jeg håpe jeg rekker å ta opp tråden.

Food for thought:

Publishers Hustle to Make E-Books More Immersive

tirsdag 10. april 2012

“The conversation a year ago was, ‘Oh my god you’re going to kill my book sales’ and ‘You can’t release e-books simultaneously’ and ‘Don’t do an app, no one will buy my book if the app is $2.99!’” said Lorena Jones, the publishing director behind Chronicle Books‘ digital initiatives, in an interview with Wired at the company’s San Francisco office.

Now book publishers know they must evolve: 21 percent of Americans say they’ve read an e-book, according to a Pew Internet study released last week, and the Association of American Publishers says 114 million e-books were sold in 2010(the most recent year for which numbers are available). Some 48.3 million iPads, Android tablets and e-readers were sold to U.S. consumers in 2011, and about half that many were sold the year before, according to NPD Group. With so many tablets flooding the market, demand for e-books is only going to grow.

Though the rewards promise to be great, the adaptation book publishers must make is far more complicated than that faced by the music and movie industries, which essentially needed to digitize their current products. Bookmakers must become multimedia companies — creating audio, video and interactive components for their immersive, built-for-tablets offerings.

Wired.com

The Rise of E-Reading

lørdag 7. april 2012

As the number of Americans that own tablet computers and e-book reading devices has increased, so has the percentage of adults who report that they have read an e-book in the past year.

Read the full report for detailed findings on these subjects:
Pew Research Center

No Straight Lines

onsdag 4. april 2012

No Straight Lines at Publification.com
 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.