Flesker til med 220 ipads til nye studenter

fredag 20. juli 2012

I prosjektet Tablets for schools utstyres nå samtlige elever i England med tilgang til nettbrett både hjemme og på skolen, i Tyrkia gis elevene ved 52 av landets videregående skoler pc-er og nettbrett. Også USA, Malaysia og Sør-Korea ligger langt fremme.

Til høsten skal 220 nye Ipad-er skal deles ut til de nye sykepleiestudentene ved Lovisenberg diakonale høyskole, mot at semesteravgiften blir hevet fra 800 kroner til 2900. Målet er at alle 800 studentene skal ha eget nettbrett innen kort tid, som den første utdanningsinstitusjonen i landet. Høyskolen har brukt 1,5 millioner (før moms) på Ipad-utrustningen til studentene så langt, og to millioner kroner på å utstyre alle de 90 ansatte med smarttelefoner, nettbrett og nye datamaskiner.

Nettbrett er på full fart inn i skoleverket, blant annet i USA. Etterhvert vil dette komme inn i sykehusene, og vi må forberede studentene på arbeidslivet. Dette gir bedre tilgjengelighet på faglig informasjon og læreverktøy, timeplaner og romplaner. I tillegg sparer vi miljøet, sier prosjektleder Hallgeir Lien ved høyskolen.

Kilde: DN.no

1 kommentarer:

Michael sa...

I Norge er det jo ikke tilgangen på nettbrettet som er problemet, men produksjonen av applikasjoner. La meg ta et eksempel. Nylig tok jeg et lite kurs i norsk filmhistorie på nett fra høgskolen i Lillehammer. Selve kurset var egentlig bare en pensumliste og et par oppgaver. Jeg hadde ingen daglig kommunikasjon verken med lærere eller med andre studenter.
Andre kurs på nettet er stort sett likedan. Problemet er å bygge interaktive læringsplattformer som utnytter de sterke sidene ved datamaskinen. Man må både kunne lære på egenhånd når som helst gjennom progressivt vanskeligere oppgaver som rettes automatisk og videoforelesninger, og man må kunne knytte an til andre studenter verden over for å kunne utveksle erfaringer. I fremtiden vil man også kunne bygge noe slikt som IBMs Watson og programmere den som lærer i sykepleie eller historie.
Jeg ser jo også at ipad-bøker kan bli en egen sjanger, med flottere bilder enn ebøkene og mer interaktive elementer.

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.