Designing digital publications in HTML5

fredag 7. desember 2012

Laker is built for used in the “Baker ebook framework“. It basically reads a bunch of HTML files, displays them one after another and wraps them in an iOS-App. Designing pages and adding interactivity is all done in HTML5. That makes it more accessible and cheap to develop, because you do not need any proprietary software.

Laker includes a set of HTML files and styles which are built with the “Less Framework“. It makes designing with multiple columns easy and the automatic resizing to the screen size possible. Preconfigured styles are sorted into “modules”, which a are HTML and Javascript code snippets for achieving a specific content or interactivity.

Laker compendium

ebook with audio and visual media with Blurb

torsdag 4. oktober 2012

Add a whole new dimension to your work with a beautiful, easy-to-make ebook from Blurb – even if you’re a novice, learning how to make an ebook with Blurb is simple. Our online editing tools help you turn the power of print into a graphically rich ebook for the iPad that displays your layout and designs exactly how you want them.

Blurb's ebooks offer instant benefits:
 • Rich media: The option to add audio and visual media to ebooks, taking storytelling to a whole new level
 • Quality: Fixed-format layouts keep your text and images together – perfect for cookbooks, graphic novels, children's books, and more
 • Reach: Opening your work up to a completely new audience, selling your ebooks in Blurb's online bookshop and the Apple® iBookstore
 • Accessibility: The ease of having ebook versions of your print books for meetings, presentations, and sharing your books on the go with friends and family
 • Speed: Start enjoying your ebook as soon as you click Publish – no waiting for shipping and delivery
Blurb UK

Robotbøker

onsdag 3. oktober 2012

Robotbøkene registreres i store bokkataloger, som nettbokhandlere abbonnerer på. Slik spres de i nettbutikker verden rundt. Bokhandler som nordiske Adlibris, amerikanske Barnes & Noble, og britiske Waterstones har mengder med bøker fra såkalte robotforlag, som USA-baserte Books LLC og tyske Alphascript .

I Sverige har man allerede tatt tak i problemet. Her har det blitt satt i gang tiltak for å bli kvitt disse bøkene fra nettbokhandlenes bokbaser. En av dem er nettbokhandelen Adlibris.

– Vi har fått mange negative reaksjoner på disse bøkene. Kundene blir misfornøyde når de får boken fordi den ikke har det innholdet som man forventer seg, sier Magnus Svensson Bragsjö i nettbokhandelen Bokus.com til DN.se.

Robotbøkene finnes som datafiler til de fleste nettbrett, men også i papirutgave.I Norge er robotbøker foreløpig ikke spesielt utbredt. Det har å gjøre med at vi fortsatt er ganske ferske i forhold til ebøker, mener bibliotekar Thomas Brevik.

– Kanalene for ebøker er jo ikke helt på plass ennå her i landet, i motsetning til Sverige som har måttet ta grep om problemet allerede.

Kilde: NRK Nyheter

Litteratur i digitale omgivelser. En forstudie

tirsdag 18. september 2012


Gjennom 2000-tallet har musikkområdet endret seg kraftig mens litteraturen til  sammenligning har framstått som uberørt av nye digitale omgivelser. De siste årene har det  imidlertid skjedd flere ting skjedd som varsler større endringer. I april i år ble Bokskya.no  lansert som norsk bokbransjes store satsning på e-bøker. Bibliotekene er i gang med  digitaliseringsprosjekter og testing av nye utlånsmodeller. Internasjonale aktører har stadig  større tilbud av e-bøker – det gjelder både private selskap som Amazon og Google og  offentlig finansierte samarbeidsprosjekter som Europeana. Ikke minst har håndholdte medier som kan benyttes til lesing av litteratur hatt en formidabel utberedelse. Nye digitale  leseplattformer legger igjen grunnlaget for nye uttrykksformer, noe som blant annet undervisningslitteratur og grafiske sjangre er i ferd med å utforske.

Dette er noen eksempler på hvordan litteraturområdet også er i ferd med å endre seg i digitale omgivelser. Utviklingen utfordrer etablerte praksiser og reiser spørsmål som disse: Hvilke  prosesser går litteratur gjennom i sin tilvirkning, hva er litteraturens innhold og uttrykk, og  hvordan sirkulerer og verdsettes litteratur? Disse spørsmålene har stor interesse for  Kulturrådet som har et ansvar overfor både produksjon og formidling av litteratur i Norge.

Gjennom sine innkjøpsordninger har Kulturrådet en viktig rolle overfor forlagene og bibliotekene. For å ivareta ansvaret best mulig er det behov for kunnskap om utviklingen på  litteraturområdet, særlig hvordan den fortoner seg for bokbransjen. Utviklingen er mangfoldig  og det er hensiktsmessig å begynne med et pilotprosjekt som går bredt ut med mål om (a)  samle og vurdere eksisterende kunnskap, (b) gi en oversikt over utviklingen innen digital  produksjon og formidling av litteratur i Norge, (c) formulere aktuelle problemstillinger som  grunnlag for et større forskningsarbeid.

Tittelen ”Litteratur i digitale omgivelser” hinter om prosjektets brede tilnærming til sitt tema. Måten etablerte kulturformer endrer seg i den digitale alderen er uensartet og uforutsigbart, og det er i seg selv et poeng å gå utforskende til verks. Det innebærer at prosjektet ikke bare tar stilling til utviklingen av e-bøker, men også til nye former for litterær produksjon, distribusjonog resepsjon i bred forstand. Den utforskende ambisjonen reflekteres i den metodiske fremgangsmåten, som dels vil bestå av gjennomgang av eksisterende kunnskap nasjonalt og internasjonalt, samt intervjuer med ulike aktører på litteraturområdet i Norge.

Prosjektmandat (PDF)

Popcorn maker og andre HTML5-verktøy

onsdag 12. september 2012

I jakten på verktøy som kan brukes for å lage "medierike" presentasjoner ser jeg etter løsninger som er basert på åpne standarder og åpen kildekode. I bakhodet har jeg Epub 3, og de mulighetene som kan bygges inn i "bøker" basert på denne standarden.

Med Epub 3 tar ebøkene opp i seg så alle funksjoner som kan utnyttes av moderne nettlesere. For å bruke et gammel, og kanskje litt for velbrukt begrep: her ser vi en kommende konvergens mellom web og ebøker. Selv om kommersielle aktører trekker dette i en litt annen retning er det lov å håpen på en fremtid for ebøker basert på moderne webstandarder.

Dette byr på mange spennende muligheter, ikke minst fordi det etter hvert finnes mange svært oppegående  løsninger for å generere maler. Disse kan i dag brukes for å lage rimelig avanserte nettsider. Et eksempel er initializr.com, som lar noviser lage temmelig avanserte nettsider med responsivt design.

Nå ligger det ikke et publiseringssystem i bunn, så det er fremdeles en jobb å gjøre, men ellers er det "bare" å bytte fonter, farger, bakgrunnsbilder mm og på den måten gi designet et eget uttrykk. Designet tilpasser seg til ulike skjermbredder, fra fullskjerm til venstre via en mellomvariant, til mobilvarianten til høyre:Elegant!

Nå var egentlig dette litt på siden, for i jakten på en velegnet løsning følger jeg to veier, som foreløpig ikke helt møtes: Verktøy som organiserer innholdselementene spatialt og verktøy som gir en temporal organisering.

I førstnevnte kategori finner vi Impress, et HTML-javascript rammeverk som gir Prezi-lignende presentasjoner. Her er det mulig å arbeide med flaten som det organiserende, ikke ulikt Memoz, som vi lagde for noen år siden. Skulle svært gjerne fått finansiert en "remake" der vi kunne utnytte dagens muligheter.

I den andre kategorien finner vi verktøy som bruker tid som organiserende element. Skjønt, det vil si, de bruker medier med en intern organisering i tid (lyd og video) som styrende for presentasjonen. Her er Mozillas Popcorn Maker et svært interessant alternativ. Jeg har laget en liten test som, gitt min mangel på planlegging, virker svært lovende. Her finnes det også et forfatterverktøy som fungerer svært bra. Her er et skjermopptak styrende for presentasjon av bilder og tekst.

Nye elementer plasseres på en tidslinje, og kan flyttes på selve publiseringsflaten. Med ett
spretter bilder, tekster mm opp på definerte tidspunkt - alt styrt av videoens fremdrift.
Det som mangler er et tilsvarende visuelt verktøy for å lage selve templatene (malene). I testen ovenfor har jeg benyttet en eksisterende mal, noe som forklarer den meningsløse overskriften og noen merkverdigheter litt ute i videoen.

Alle disse verktøyene baserer seg på HTML5, og så vidt jeg kan skjønne vil de bli støttet i Epub 3. Dermed  kan en trygt konkludere med at ebøkenes fremtid ser spennende ut, ikke minst fordi det ikke skal all verdens ferdigheter til for å beherske verktøyene. Det største hinderet er trolig å finne blant ebokleserne (ikke menneskene, men programmene).

impress.js | presentation tool

tirsdag 11. september 2012

Impress is a presentation tool inspired by the idea behind prezi.com and based on the power of CSS3 transforms and transitions in modern browsers.

Builder 4 impress - not fullt functional, but an editor for Impress

Aloha Editor - HTML5 WYSIWYG Editor
The world's most advanced browser HTML5 based WYSIWYG editor lets you experience a whole new way of editing. It's faster than existing technologies and offers unprecedented WYSIWYG functionalities.

Setting a Google Map as the Background of your Web Site

The other day I was Googling ways to “set a Google map as the background of your site” with little luck at all on finding a good solution. So I decided to create one using CSS properties and utilizing the z-index/absolute positioning of elements.

To get an idea of what I did, visit: http://wadehammes.com/dewey-beach/

Wade Hammes

Innovating Pedagogy

torsdag 6. september 2012

New pedagogy for e-books:

As e-book technologies evolve, they will offer new ways of interacting with massively shared, adaptive and dynamic books. Teachers will be able to write alternative versions of text, embed graphs and simulations showing live data, add summarization, and use tools such as timers and calculators to support structured learning and formative assessment. Students will be able to share annotations or contact other people reading the same page of a book. New forms of learning with e-books could include crowd authoring (where textbooks are produced by students, for students), embedded tutoring (where readers offer to explain or discuss a difficult passage), or co-reading (where readers are automatically put in contact with others currently reading the same page).

Open University Innovations Report #1

sigil - A WYSIWYG ebook edito

Sigil is a multi-platform EPUB ebook editor with the following features
 • Online Sigil User's Guide, FAQ, and Wiki documentation
 • Free and open source software under GPLv3
 • Multi-platform: runs on Windows, Linux and Mac
 • Full UTF-8 support
 • Full EPUB 2 spec support
 • Multiple Views: Book View, Code View and Split View
 • WYSIWYG editing in Book View, supporting all XHTML documents under the OPS specification
 • Complete control over directly editing EPUB syntax in Code View
 • Table of Contents generator with multi-level heading support
 • Metadata editor with full support for all possible metadata entries (more than 200) with full descriptions for each
 • User interface translated into 15 languages
 • Spell checking with default and user configurable dictionaries
 • Full Regular Expression (PCRE) support for Find & Replace
 • SVG support and basic XPGT support
 • Supports import of EPUB and HTML files, images, style sheets, and fonts
 • Documents can be validated for EPUB compliance with the integrated FlightCrew EPUB validator
 • Embedded HTML Tidy: all imported files have their formatting corrected, and your editing can be optionally cleaned
 • Native C++ application
sigil

Create rich-layout publications in EPUB 3

EPUB 3.0, which is the latest revision of the industry-standard XML e-book format, jumps into modern web technology by embracing HTML5 and CSS3. It retains its focus on XML-driven toolkits by requiring XHTML serialization and adding supplementary XML vocabularies, such as MathML and SVG. EPUB 3 offers a variety of options for developing advanced, digital-native publications. In this article, learn to create rich-layout pages using some new features in EPUB 3.

Create rich-layout publications in EPUB 3 with HTML5, CSS3, and MathML
 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.