Lærebøker på norsk kan forsvinne

tirsdag 27. mars 2012

Forskere får publiseringspoeng for å skrive artikler i tidsskrifter, mens norske pensumbøker ikke gir akademisk uttelling. I en ny rapport fra NIFU skriver forskerne at dette truer produksjonen av ny, norsk pensumlitteratur.

– Det har aldri vært kjempeenkelt å få forskere til å skrive lærebøker på norsk. Men nå må man nesten være en naiv idealist for å bruke tid på dette, sier forlagssjef i Universitetsforlaget, Svein Skarheim, til Aftenposten.

Han forteller at mye ny pensumlitteratur er reviderte utgaver av bøker fra 1980-tallet og oppfordrer statsråd Kristin Halvorsen i Kunnskapsdepartementet å innføre incentivordringer.

Statssekretær Kyrre Lekve svarer imidlertid at Kunnskapsdepartementet mange ganger har gått gjennom problemet med manglende uttelling for forskeres formidlingsoppgaver.

– Men uten at vi har funnet noen meningsfull og konsekvent måte å legge dette inn i våre belønningssystemer på. Vi har ikke planer om å innføre det nå. Formidlingsoppgavene er så vidt forskjellige, med ulike kanaler og ulike metoder, at det er vanskelig å finne et enhetlig system for belønning. Formidlingsoppgaven er uansett nedfelt i loven og er noe forskere skal drive med uavhengig av om det finnes belønningssystemer, sier Lekve til Aftenposten.

Via forskerforum.no

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.