E-paper stretches its wings

søndag 27. mars 2011

E Ink isn't the only e-paper game in town, nor is electrophoretic technology the only option for creating e-paper displays. Many other companies are working on competing technologies. Two of the more interesting ones are being developed by Qualcomm subsidiaryQualcomm MEMS Technologies and startup Liquavista, which was acquired by Samsung Electronics in January.

Qualcomm is working on an alternative display technology that could further shake up the e-reader market by offering better color and faster performance. Qualcomm'sMirasol display uses microelectromechanical system (MEMS) technology, which adjusts two conductive plates to either reflect light or absorb it for a series of screen subpixels.

By varying the gap between the plates and the voltage applied to them, Qualcomm can vary the wavelength of light emitted to create different visible colors. It then assembles red, green and blue subpixels into a single pixel capable of supporting an even wider range of colors. Think of MEMS as an array of very tiny, very fast shutters -- fast enough to support full-motion video.

Source: Computerworld

Ny rapport om ebokmarkedet

søndag 13. mars 2011

E-bok-utviklingen i Norge har det siste året skutt fart og tatt nye retninger, og Kulturrådet følger med i forløpet. I rådsmøte 4. februar ble det lagt frem et nytt notat av forfatter og medlem av Faglig utvalg for litteratur, Morten Harry Olsen.

Notatet E-boka, Kulturrådet og støtteordninger: en oppdatering , følger opp en større  rapport Olsen skrev på oppdrag fra Kulturrådet i 2009.

Notatet går gjennom de viktigste utviklingstrekkene det siste året.

- Det primære formålet med notatet er å beskrive endring og utvikling, nye momenter som er kommet til, og nye innsikter som erfaringene siden i fjor har gitt. Blant annet har det vært nødvendig å vektlegge i hvor stor grad biblioteksektoren kan komme til å berøre markedet, men også hvor viktig biblioteket er som formidlingsinstans, sier Morten Harry Olsen.

I følge Olsen er markedet foreløpig heller ikke er så stort at Kulturrådet i dag trenger å gjøre store inngrep. Han understreker imidlertid at det er et stort behov for å begynne og forberede seg på et annet bok-Norge.

Flere perspektiver og momenter ble også diskutert på e-bokkonferansen ”Fra trykt til utrygt?” som ble arrangert i november 2010 på Union Scene i Drammen. Konferansen var et samarbeid mellom Norsk kulturråd, Nasjonalbiblioteket og Buskerud fylkesbibliotek.


Kilde: Norsk kulturråd via Nettbrett & ebøker

Handheld E-Book Readers and Scholarship

tirsdag 1. mars 2011

Executive Summary

Introduction: Online Versus Handheld

Converting Books for Handheld Devices
Title and Format Selection
Conversion Process

In-House Evaluation and Survey
Initial Assessment of Sample Title Formatting and Performance
Surveying Readers
Survey Results

Cost and Other Practical Considerations
Cost Analysis
Do We Even Need a Vendor?

Conclusion: Reading Scholarly Monographs on Handheld Devices
Print Versus Digital, Online Versus Handheld
What Will Future Handheld Readers Be Able to Do?

Appendix: Survey Results

Notes


ACLS Humanities E-Book: White Paper No. 3

Kindle for Courses

From classics on their nightstand to textbooks in the classroom, the Amazon Kindle has become an integral teaching tool this semester for a group of Ball State University education majors.

Twelve students in Jon Clausen’s “Studies in Educational Technology” Class are using the Kindle DX as part of a course focused on learning and teaching with emerging technologies. An assistant professor of secondary education/educational technology, Clausen said the course is one of the first of its kind to incorporate this type of emerging media into a curriculum for education majors.

Emerging Media Initiative

Hva du også kan gjøre med en Kindle

1. Bruk amazon.com for å utgi dine egne verker som e-bok
Se detaljert framgangsmåte her: HOW TO: Publish Your Book On Amazon Kindle

2. Lag kindle-versjoner av nettsider
Alt du trenger å gjøre er å installere en extension som du finner her: Send to Kindle Pushes Web Articles from Chrome to Your Kindle

3. Fjerne DRM fra Kindle-bøker
How to RemoveDRM from your Kindle Ebooks


Kilde: betaUB
 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.