Ta en titt på ePub

fredag 31. august 2012

For mange er digitale dokumenter ensbetydende med pdf, «portable document format». Dette er konseptuelt feil: Pdf er et format for å distribuere trykksaker digitalt. Det gjør lesbarheten avhengig av skjermstørrelsen. På små skjermer er pdf-dokumenter ofte i praksis uleselige.

Alternativet er ePub, en fri og åpen standard for elektroniske bøker. Standarden gir alle muligheter knyttet til lange dokumenter: Ulike typer overskrifter, innholdsfortegnelse, stikkordregister, fotnoter og så videre. Samtidig ligger det i standarden at visningen tilpasses skjermen på apparatet som dokumentet leses på. Noen parametere i visningen, som fontstørrelse, kniping og linjeavstand, kan også justeres av leseren.

Kilde: Digi.no

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.