Ny rapport om ebokmarkedet

søndag 13. mars 2011

E-bok-utviklingen i Norge har det siste året skutt fart og tatt nye retninger, og Kulturrådet følger med i forløpet. I rådsmøte 4. februar ble det lagt frem et nytt notat av forfatter og medlem av Faglig utvalg for litteratur, Morten Harry Olsen.

Notatet E-boka, Kulturrådet og støtteordninger: en oppdatering , følger opp en større  rapport Olsen skrev på oppdrag fra Kulturrådet i 2009.

Notatet går gjennom de viktigste utviklingstrekkene det siste året.

- Det primære formålet med notatet er å beskrive endring og utvikling, nye momenter som er kommet til, og nye innsikter som erfaringene siden i fjor har gitt. Blant annet har det vært nødvendig å vektlegge i hvor stor grad biblioteksektoren kan komme til å berøre markedet, men også hvor viktig biblioteket er som formidlingsinstans, sier Morten Harry Olsen.

I følge Olsen er markedet foreløpig heller ikke er så stort at Kulturrådet i dag trenger å gjøre store inngrep. Han understreker imidlertid at det er et stort behov for å begynne og forberede seg på et annet bok-Norge.

Flere perspektiver og momenter ble også diskutert på e-bokkonferansen ”Fra trykt til utrygt?” som ble arrangert i november 2010 på Union Scene i Drammen. Konferansen var et samarbeid mellom Norsk kulturråd, Nasjonalbiblioteket og Buskerud fylkesbibliotek.


Kilde: Norsk kulturråd via Nettbrett & ebøker

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.